jueves, 29 de septiembre de 2011


Pedro Gómez Jordán
Vicepresident 1º Local de Creu Roja Sant Feliu de Llobregat

La situació actual de crisi econòmica ha suposat un fort augment de la taxa d'atur. Nous perfils de població es troben ara en situació de vulnerabilitat alhora que s'han agreujat les necessitats socials de les persones que ja passaven dificultats abans de la crisi.

L'actual crisi econòmica està fent créixer el nombre de persones en situació de vulnerabilitat i les necessitats socials de la població. Només a Catalunya, el nombre de persones aturades ja supera el mig milió.
Els nous col·lectius vulnerables estan formats majoritàriament per famílies amb la major part de membres a l'atur, que no poden fer front a les seves càrregues econòmiques habituals. En total, es calcula que prop del 20% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social i que més de 100.000 persones no reben cap tipus de prestació.
Davant de les creixents demandes socials, la resposta de la Creu Roja també passa per un augment de les seves actuacions. Aquesta és la idea que vol expressar el lema “Ara més que mai, cada cop més a prop de les persones”, amb què la Creu Roja es refereix al conjunt d'actuacions que ha emprès per pal·liar els efectes socials de la crisi